Sborník Program konference


Čtvrtek 14.09.2023

09.00-09.30 Slavnostní zahájení

Předsednictvo: Vaňková D., Roďanová I., Herman A.

09.35-11.10 Blok I

Předsednictvo: Vaňková D., Vachková E.

Aktivity odboru ošetřovatelství a a nelékařských povolání MZ ČR (15min)

Šnajdrová L. (MZ ČR, odbor ošetřovatelství a a nelékařských povolání)

Činnost profesní organizace ČAS (15min)

Vaňková D. (FN Hradec Králové)

Činnosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (15min)

Lazorová I. (prezidentka Slovenské komory sester a porodních asistentek)

Informace o činnostech NCO NZO (15min)

Ertlová F. (NCO NZO Brno)

Prvních dvacet let studia ošetřovatelství na LF UK v Hradci Králové 1993-2013 (15min)

Mareš J. (Lékařská fakulta UK v Hradci Králové)

30 let vzdělávání všeobecných sester na Lékařské fakultě v Hradci Králové (15min)

Vachková E., Matujová J. (Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ústav nelékařských studií)

11.10-11.40 Kávová přestávka

11.40-13.00 Blok II

Předsednictvo: Roďanová I., Felgrová M.

Tři P práce sestry pohledem právníka – Péče, Paragrafy a Peníze (30min)

Zahálka J.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců (15min)

Drábková H., Svobodová V. (FN Hradec Králové)

Podpora studentů při přípravě na profesi sestry (15min)

Vojtová M. (VOŠZ a SZŠ Hradec Králové)

Adaptační proces jako součást kvalitní péče o zaměstnance (15min)

Felgrová M. (FN Hradec Králové)

13.00-14.00 Oběd

14.00-16.15 Blok III

Předsednictvo: Smolová L., Prouzová K.

Cirkadiánní stravování a regenerace těla při směnném provozu (30min)

Soukup T. (Ústav histologie a embryologie, LF UK Hradec Králové a FN Hradec Králové)

Identification of stress factors in the work of an anesthesia nurse (Identifikace stresových faktorů v práci anesteziologické sestry) (15min)

Borodzicz A., Krzemińska S., Kostka A. (Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu, Wyzsza szkola medyczna w Klodzku)

Adverse events in the work of anesthesia nurses (Nežádoucí události v práci anesteziologických sester) (15min)

Krzemińska S., Borodzicz A., Kostka A. (Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu, Wyzsza szkola medyczna w Klodzku)

SORUDO - představení programu bezpečná nemocnice (10min)

Moučka P. (SORUDO Česko)

Prevence ve stomatologii (15min)

Prouzová K. (FN Hradec Králové)

Poškození plic spojené s kouřením e-cigaret (10min)

Medunová M. (FN Hradec Králové)

Reinfuze střevního obsahu jako metoda konzervativního zhojení rozsáhlé duodenální píštěle při akutní pankreatitidě (15min)

Jonášová M. (FN Hradec Králové)

Schopnost vyhodnotit EKG křivku sestrou pracující na JIP (15min)

Myšíková E., Pospíchal J. (Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Pardubice)

Identifikace prediktorů detekce poruch spánku u hospitalizovaných pacientů (15min)

Locihová H.(1,2), Jarošová D.(1), Stuchlíková K.(3), Slonková J.(3), Zoubková R.(2), Maternová K.(4), Šonka K.(5) (1KARIM LF OU, 2Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU, 3Neurologická klinika FNO, 4 II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie VFN Praha, 5Neurologická klinika a centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze)

19.00-24.00 Společenský večer - Restaurace BB 69 (pro předem přihlášené účastníky)


Pátek 15.9.2023

08.30-10.45 Blok I

Předsednictvo: Matulová J., Mareš J.

Projekt AZV č. NU20-09-00454 Postoje rodičů a laické veřejnosti k očkování: Hodnocení a intervence na podporu důvěry v očkování

Vliv emočního náboje textů na sociálních sítích na rozhodování laiků o očkování (15min)

Mareš J. (Lékařská fakulta UK v Hradci Králové)

Úloha vzdělávacích videošotů při zvyšování objektivního informování o očkování (15min)

Prymula, R.(1), Shaw, J.(2) (1Ústav preventivního lékařství, LF UK Hradec Králové, ČR, 2Pediatric Infectious Diseases, SUNY Upstate Medical University, USA)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkušenosti s projektem Erasmus+ (VOŠZ a SZŠ Hradec Králové) (15min)

Trejtnarová G.(1), Blatníková A.(2) (1VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, 2FN Hradec Králové)

Role vojenské zdravotnické služby v přípravě a výcviku TCCC (Tactical Combat Casualty Care) (20min)

Jarešová L. (Armáda České republiky)

Management IAD, při hygieně na lůžku (15min)

Fousová J. (Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice )

Maligní neuroleptický syndrom v ošetřovatelství (15min)

Holanová Z. (FN Hradec Králové)

10.45-11.15 Kávová přestávka

11.15-13.30 Blok II

Předsednictvo: Krpatová J., Dvořáčková I.

Neobvyklá příčina defektů (15min)

Plachá R., Štilcová H. (FN Hradec Králové)

Ulcus cruris v oblasti bérce (15min)

Poživilová L. (FN Hradec Králové)

Bolesť u pacientov s ulcus cruris počas preväzu (15min)

Miertová M., Šechná S. (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva, SK)

Není noha jako noha (15min)

Hanzlíková D., Holanová Z. (FN Hradec Králové)

Popálenina při neuropatii DK (15min)

Krpatová J. (FN Hradec Králové)

Zajímavé kazuistiky z ambulance dětského dermatologa (15min)

Šedivková K. (FN Hradec Králové)

Komplexní péče o onkologického pacienta v ortopedii (15min)

Holanová Z. (FN Hradec Králové)

Závažné kožní projevy u autoimunitních onemocnění (15min)

Seidlová G., Salavec M., Radochová V. (FN Hradec Králové)

Péče o ránu - uplatnění zkušeností v péči o domácího mazlíčka (15min)

Dvořáčková I. (FN Hradec Králové)

13.30 Ukončení konference


POSTEROVÁ SEKCE

Postup šetření nemocí z povolání na Kožní klinice, FN Hradec Králové

Horáková P. (FN Hradec Králové)

Péče o seniory jako psychická zátěž

Hosáková J., Kvapilová M. (Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU)

Zapojení AČR v období epidemie COVID-19 v letech 2020-2022

Jarešová L. (Armáda České republiky)

Dovolenkový příběh – kazuistika

Krpatová J. (FN Hradec Králové)

Rehabilitační podložka – speciální pomůcka pro rehabilitaci pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko

Sobotka L. (FN Hradec Králové) 

Omezení pacientů s močovou inkontinencí v běžných denních aktivitách (15min)

Ochtinská H.(1), Valášková, A.(1), Janda M.(2) (1Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství, 2Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice)