XXX. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY


12.-13. září 2024

EA Congress Hotel Aldis

Akademika Bedrny 371/12, 500 03 Hradec Králové


— POŘADATEL —


Česká asociace sester - region Hradec Králové


ve spolupráci s


Fakultní nemocnicí Hradec Králové

Ústavem nelékařských studií LF UK Hradec Králové

Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie
— MÍSTO KONÁNÍ —

EA Congress Hotel Aldis

Akademika Bedrny 371/12, 500 03 Hradec Králové